WORLD RELIGIONS FOR PEACE AND HUMANITY

Home » Editorial Notes » Private Matters » Court Judgement and Order – Báo Việt Luận Defamation Case

Court Judgement and Order – Báo Việt Luận Defamation Case

Advertisements

Court Judgement and Order

Court Judgement and Order in favor of Venerable Dr Professor Thich Minh Tam

Án lệnh toà Thượng Thẩm New South Wales Australia phán quyết về việc báo Việt Luận loan tin thất thiệt sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín danh dự của Tiến Sĩ Nguyễn Thiếu Văn tức thầy Thích Minh Tâm. Báo phải đăng nơi trang 3 lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: