WORLD RELIGIONS FOR PEACE AND HUMANITY
Advertisements

Cái Giận Vu Vơ


Tịnh Viện Vĩnh Hạnh, Gò Vấp, Việt Nam

 

Advertisements

piton yakalama.mp4


piton yakalama.mp4.

Chú Đại Bi (giải thích)


Chú Đại Bi (giải thích) nhấn chuột vào link để tải về máy của bạn.

Chúc an vui

26-caoli19

Chú Đại Bi 1

Thà khuấy động nước nghìn sông, chứ không được làm động lòng người tu Đạo


Cổ Học Tinh Hoa

thiền, sắc tình, người tu đạo, Bài chọn lọc,

Chuyện cổ Phật gia: Nghiệp duyên chỉ bởi một nụ cười
Thà khuấy động nước nghìn sông, chứ không được làm động lòng người tu Đạo

Thiền phòng tĩnh lặng như đầm nước chết, yên ắng như chốn không bóng người;

Chỉ có lão thiền sư đứng trông, mọi thứ trước mắt ông đều minh bạch;

Bốn mươi vị pháp sư tham gia bế quan lần này;

Hôm nay đã đến quan ải cuối cùng, cửa ải vượt ngoài sinh tử;

Cửa sinh tử ấy chính là sắc tình, sắc tình chẳng đoạn, sinh tử khó thoát. (more…)

Social Relief


Compassion needs to be translated into practice.

11036258_900426903313220_5536846304244062326_n

MỘT VỤ ÁN Y KHOA. DNA ?


MỘT VỤ ÁN Y KHOA.

Trong các thử nghiệm DNA xác định con ruột của bố mẹ, các nhà khoa học đã phát hiện trường hợp đứa trẻ không có liên hệ sinh học với người mẹ, mà chúng mang một DNA khác.
Người mẹ trẻ ở bang Washington, Mỹ đã phải đấu tranh với tòa án để giữ đứa bé mà cô mang nặng đẻ đau, vì theo xét nghiệm nó không phải là con ruột cô.
“Cô là ai? Cô đang âm mưu gì với bọn trẻ?” (more…)

Aṭṭhavīsatitathāgatavandanā | अट्ठवीसतितथागतवन्दना | Homage to the Twenty Eight Buddhas (in Pali).


Aṭṭhavīsatitathāgatavandanā | अट्ठवीसतितथागतवन्दना | Homage to the Twenty Eight Buddhas (in Pali).
Aṭṭhavīsatitathāgatavandanā  | अट्ठवीसतितथागतवन्दना | Homage to the Twenty Eight Buddhas (in Pali).

Aṭṭhavīsatitathāgatavandanā  | अट्ठवीसतितथागतवन्दना | Homage to the Twenty Eight Buddhas (in Pali). 

Vande Taṇhaṅkaraṃ Buddhaṃ | वन्दे  तण्हङ्करं  बुद्धं
Vande Medhaṅkaraṃ muniṃ | वन्दे  मेधङ्करं  मुनिं
Saraṇaṅkaraṃ muniṃ vande | सरणङ्करं  मुनिं  वन्दे

Dīpaṅkaraṃ jinaṃ name | दीपङ्करं  जिनं  नमे

Vande Koṇḍañña satthāraṃ | वन्दे   कोण्डञ्ञ सत्थारं

Vande Maṅgala nāyakaṃ | वन्दे   मङ्गल  नायकं

Vande Sumana sambuddhaṃ | वन्दे  सुमन  सम्बुद्धं

Vande Revata nāyakaṃ | वन्दे   रेवत  नायकं

Vande Sobhita sambuddhaṃ | वन्दे   सोभित  सम्बुद्धं 

(more…)

Who was Taṇhaṅkara Buddha ?


Who was Taṇhaṅkara Buddha ?
Who was Taṇhaṅkara Buddha ?
Who was Taṇhaṅkara Buddha ?
वन्दे  तण्हङ्करं  बुद्धं | Vande Taṇhaṅkaraṃ Buddhaṃ |
The Pāḷi word vande is conjugated in the first person singular from root (√ vand + a ; √ वन्द् + ) of the present tense form. Vande (वन्दे) means: I bow down, I salute, I pay homage, I am offering my respectful obeisances… Vande is a form used alone without the corresponding pronoun (I) and Vande ahaṃ (without Sandhi); (वन्देअहं). Vande’ haṃ (with Sandhi); (वन्देऽहं). Ahaṃ vande (अहंवन्दे) are form used with the corresponding pronoun (I; Ahaṃ;अहं).
The word vanda is formed by adding a (suffixe) to verbal root √ vand. Vanda (वन्द) means: to praise, to celebrate, to honor, to adore, to venerate, to salute; to pay homage, to respect,  to bow down…The word taṇhā in Pāḷi literally means “thirst,” and it is generally translated as craving or desire. Taṇhā (devanāgarī: तण्हा) is a noun of female gender. Its synonym in Sanskrit is Tṛṣṇā (Devanāgarī : तृष्णा).

Dhammacakkappavattanasuttārambho (Sơ lược về Kinh chuyển pháp luân).


धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तारम्भो | Dhammacakkappavattanasuttārambho (Sơ lược về Kinh chuyển pháp luân).
धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तारम्भो

अनुत्तरं अभिसम्बोधिं |
Anuttaraṃ abhisambodhiṃ.
सम्बुज्झित्वा तथागतो |
Sambujjhitvā Tathāgato.
पठमं यं अदेसेसि |
Paṭhamaṃ yaṃ adesesi.
धम्मचक्कं अनुत्तरं |
Dhammacakkaṃ anuttaraṃ.
सम्मदेव पवत्तेन्तो
Sammadeva pavattento.
लोके अप्पटिवत्तियं |
Loke appaṭivattiyaṃ.
यथाक्खाता उभो अन्ता |
Yathākkhātā ubho antā.
पटिपत्ति च मज्झिमा |
Paṭipatti ca majjhimā.
चतूस्वारियसच्चेसु |
Catūsvāriyasaccesu.
विसुद्धं ञाणदस्सनं |
Visuddhaṃ ñāṇadassanaṃ.
देसितं धम्मराजेन |
Desitaṃ dhammarājena.
सम्मासम्बोधिकित्तनं |
Sammāsambodhikittanaṃ.
नामेन विस्सुतं सुत्तं |
Nāmena vissutaṃ suttaṃ.

TS Huệ Dân

Welcome Note


photo1446Welcome to the land of paradise / Nirvana !
Please throw away all your problems including your-selfness before enjoy the journey of life.
Life is Fun.
We will depart this world one day….

Enjoy it now.

%d bloggers like this: